สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรม KM หัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนในวันที่โลกเปลี่ยนแปลง”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 – 14.30 น. วิทยทรัพยากร (ห้องสมุด) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนในวันที่โลกเปลี่ยนแปลง" โดย อาจารย์อรอุมา นาทสีทา ในรูปแบบออนไซต์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 2 อาคาร 604 มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอน ทั้งจากออนไซต์ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากอาจารย์พาสนินทร์ วงศ์วุฒิสาโรช ผ่านระบบออนไลน์ มาจากประเทศจีน

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี