สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เฝ้าทูลละอองพระบาท

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ในการนี้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยนักศึกษาสถาบัน ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท
 
ข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.psproject.org/?p=25284

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี