สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

การประกวดโครงงานนักเรียนสาขาไฟฟ้ากำลัง “Innovation to Entreneurship”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

CDTI กิจกรรมการประกวดโครงงานนักเรียนสาขาไฟฟ้ากำลัง "Innovation to Entreneurship"

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 12.30 น. ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประธานเปิดกิจกรรมการประกวดโครงงานนักเรียนสาขาไฟฟ้ากำลัง ภายใต้แนวคิด "Innovation to Entreneurship" การสร้างสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ภูมิปัญญานักเทคโนโลยี สู่การเป็นผู้ประกอบการ โดยภายในงานจะพบกับสิ่งประดิษฐิ์นวัตกรรมจากนักเรียนสาขาช่างไฟฟ้ามากมาย และร่วมฟังคณะกรรมการจากสถานประกอบการ พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญ ให้ความรู้ และประเมินผลงานโครงการผู้เข้าประกวด ณ ห้องประชุม 11-407 ชั้น 4 อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชมภาพเพิ่มเติม :
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Equdj4bWq7REh3sY-neKcuUBm9lvNqX0lVjEaTg3OPtmbA?e=eHNlIm

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี