สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

โครงการเทคโนโลยีจิตรลดาปันน้ำใจเพื่อน้อง

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

โครงการเทคโนโลยีจิตรลดาปันน้ำใจเพื่อน้อง

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มอบหมายคุณวินัย สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการออม พัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม มอบการสนับสนุนโครงการเทคโนโลยีจิตรลดาปันน้ำใจเพื่อน้อง ให้แก่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ รวมทั้งตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน ให้มีความปลอดภัยพร้อมใช้งาน

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี