สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ได้รับรางวัลอันภาคภูมิใจ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

CDTI ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ได้รับรางวัลอันภาคภูมิใจ

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ครูณัฐพล วงษ์อุบล หัวหน้าแผนกเครื่องกล และสาขายานยนต์ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยคณะครู และทีมงานการแข่งขัน ฯ นำ นายพีรวัส ปะกิระนา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาช่างกลโรงงาน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมงานกลึง CNC โดยใช้โปรแกรม MTS ในงาน iMould Die 2023 ในงาน "The Future Technology of Mould and Die" ทั้งนี้ในการแข่งขันเปิดกว้างให้ทั้งนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมการผลิต เข้าร่วมการแข่งขันอีกด้วย ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ชมภาพเพิ่มเติม :
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EgFskENnepFDuWIHQavnZuwB7lnz0JbFDxXXYY5Q8qf23g?e=U6zl5M

ชาติภักดิ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี