สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สาธิตการสร้างและซ่อมเครื่องดนตรีไทย ในงานเฉลิมพระเกียรติ ฯ ร.2 ประจำปี 2566

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สาธิตการสร้างและซ่อมเครื่องดนตรีไทย ในงานเฉลิมพระเกียรติ ฯ ร.2 ประจำปี 2566

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิ ฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธาน ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2566 วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในการนี้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา สาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทยเข้าเฝ้ารับเสด็จพระราชดำเนิน ฯ ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมภายในงาน และร่วมกิจกรรมในงานโดยสาธิตการสร้าง และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องดนตรีไทย เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี เครื่องเป่า ของยุวศิลปิน ร.2 ได้แก่ ซอด้วง 7 คัน, ซออู้ 7 คัน, ซอสามสาย 2 คัน, กลองคู่ 2 คู่, ฆ้องไทย 3 วง, จะเข้ 12 ตัว, ระนาดทุ้ม 7 ชุด, ระนาดเอก 7 ชุด รวมทั้งสิ้น 45 เครื่อง แล้วนำผลงานที่ผลิตได้บางส่วนร่วมจำหน่ายภายในงานอีกด้วย 

ชมภาพเพิ่มเติม :
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EndrA8_d0kFMngX5pCkQRiYB5JtHx8zMppMUrjccfNx8Kw?e=Ve8v1f

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี