สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566  ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้การต้อนรับ และแนะนำหลักสูตร การเรียนการสอน ของสถาบัน ฯ ให้กับ นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4  (เพาะชำ) สังกัดเทศบาลนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูระดับมัธยมศึกษษตอนปลาย จำนวน 30 คน ในการศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนรู้ ภายใต้โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ณ ห้องมหาจักรีวิทยประสิทธิ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604)  และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ต่าง ๆ ระดับปริญญาตรี อาคาร 605 
และห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนอาคาร 611-612 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ดูภาพเพิ่มเเติม :                                                                      
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/El92aNbs9VNKl4w8rAOYU18BH9VN3rtJE1UxNNM5gSrlIg?e=9eHGBf

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี