สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรม KM หัวข้อ “Chat GPT “โอกาส” หรือ “ความเสี่ยง” ในงานของคุณ”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ "Chat GPT "โอกาส" หรือ "ความเสี่ยง" ในงานของคุณ" โดย ดร.สนิท หฤหรรษวาสิน ในรูปแบบออนไซต์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 – 14.30 น. ถ่ายทอดความรู้ 30 นาที และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 30 นาที ณ ห้องสมุด (ศูนย์การเรียนรู้) ชั้น 2 อาคาร 604

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี