สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

มองเห็นปัญหาธุรกิจ แก้ไขปัญหาเป็น ต้องนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

มองเห็นปัญหาธุรกิจ แก้ไขปัญหาเป็น ต้องนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิชาการสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงานพิเศษ โดยนักศึกษาได้นำเสนอผลงานแบบ Poster Presentation โดยมีคณาจารย์ บุคคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ร่วมเป็นผู้เยี่ยมชมผลงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่น จำนวน 6 ผลงาน และ Popular Vote จากนักศึกษาชั้นปีที่ 3 อีก 3 ผลงาน

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี