สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 แล้ววันนี้

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

1. คณะบริหารธุรกิจ
– สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร หลักสูตร 4 ปี
– สาขาการเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตร 4 ปี

2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
– สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตร 4 ปี
– สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) หลักสูตร 2 ปี วุฒิ ปวส. สำหรับคนทำงาน เรียนวันเสาร์-อาทิตย์

3. คณะเทคโนโลยีดิจิทัล
– สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 4 ปี
– สาขาการออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี หลักสูตร 4 ปี

ดูรายละเอียดหรือสมัครเรียน https://reg.cdti.ac.th/registrar/apphome.asp
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-2280-0551 ต่อ 3295, 3296, 3306, 3316 หรือ Line @reg.cdti

 

ระดับปริญญาตรี