สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ประชุมขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 นางจุฬาลักษณ์ คุปตรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และคณะครู เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้บริหาร สอศ. และวิทยาลัยในสังกัด สอศ. พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย 12 แห่ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.naewna.com/local/718083

ชาติภักดิ์/ ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี