สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดประชุมเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

วันพุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดประชุมเรื่อง "การจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล" ณ ห้อง 5422 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี