สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดประชุมเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

วันพุธ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดประชุมเรื่อง "การจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล" ณ ห้อง 5422 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี