สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรมโครงการ “CDTI Volunteer Camp 2023”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

อาจารย์กิตยาการ อิศรางกูร ณ อยุธยา อาจารย์ธเนศ แม้นอินทร์ อาจารย์สัจจาวุฒิ รอดสำราญ ร่วมกิจกรรมโครงการ "CDTI Volunteer Camp 2023" โรงเรียนราชประชานุเคราะห์22 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโดยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา รู้จักการช่วยเหลือการเสียสละ การบำเพ็ญประโยชน์ และการทำงานร่วมกัน ระหว่างวันที่ 17 – 23 มีนาคม 2566

ที่มา สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี