สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

กิจกรรมโครงการ “CDTI Volunteer Camp 2023”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

อาจารย์กิตยาการ อิศรางกูร ณ อยุธยา อาจารย์ธเนศ แม้นอินทร์ อาจารย์สัจจาวุฒิ รอดสำราญ ร่วมกิจกรรมโครงการ "CDTI Volunteer Camp 2023" โรงเรียนราชประชานุเคราะห์22 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโดยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา รู้จักการช่วยเหลือการเสียสละ การบำเพ็ญประโยชน์ และการทำงานร่วมกัน ระหว่างวันที่ 17 – 23 มีนาคม 2566

ที่มา สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี