สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สจด. ร่วม 4 องค์กรชั้นนำ ผลิตบุคลากรคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สจด. ร่วม 4 องค์กรชั้นนำ ผลิตบุคลากรคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ 4 องค์กรชั้นนำระดับประเทศเพื่อสนับสนุน พัฒนา และดำเนินการด้านวิชาการ ได้แก่ บริษัท บีอีซี เวิล์ด จำกัด (มหาชน) บริษัท บี.บริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด และมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดีร่วมเป็นพยาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบัน ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชมภาพเพิ่มเติม
– มหาวิทยาลัยศิลปากร
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/ErLHJ1ShgnBDhOBOneJ0AWoBkXLbnSmwlR65nrm3r0eNkg?e=xrRBgM

– บริษัท บีกริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Etxq1y0KXJpEnARyf2N997IB4MdXsQOQ2Nyf4xEOE18eRQ?e=7LzCvC

– บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Ejw7qoQF5XlPtK7IfcDhrc4BxZFb5Qdxw1FoVlnGE_ZPIQ?e=4HTnGk

– บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EkMolfscflJGqfUN-_E3nYoBaZtIj1mvQix15XHz-FQFOA?e=g9X99N

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี