สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ อธิการบดีท่านแรก คุณหญิงจามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อดีตรองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ ครู และเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 2 เมษายน 2566 จากนั้นร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรับชมวิดีทัศน์พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ นั่งสมาธิถวายเป็นพระราชกุศล และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยพิธีจัดขึ้น ณ ห้องมหาจักรีวิทยประสิทธิ อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EnlBbRL-E35NtGMFTXQNbgQBjdDYx0gFIR3BhPtrVLRjcA?e=I6q1BY

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี