สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แสดงความยินดี

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

แสดงความยินดี

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ อธิการบดีท่านแรก คุณหญิงจามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อดีตรองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในโอกาสที่ได้รับมอบเข็ม “เสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณบัตร แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 ในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 131 ปี ณ ห้องมหาจักรีวิทยประสิทธิ อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Erx2rBhBiFBHokBvd2zwy2wBPx265zf-U9co28rIglraOw?e=67kDaS

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี