สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

กิจกรรมจิตอาสา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

กิจกรรมจิตอาสา

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ อธิการบดีท่านแรก คุณหญิงจามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อดีตรองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดเลี้ยงอาหารนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 2 เมษายน 2566 ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Ek9ezp4lnkZFjygRSDTqVl4BxJYgpBG62xhUr0r5D6uOxQ?e=iATCtC

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี