สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรมจิตอาสา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

กิจกรรมจิตอาสา

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ อธิการบดีท่านแรก คุณหญิงจามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อดีตรองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดเลี้ยงอาหารนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 2 เมษายน 2566 ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Ek9ezp4lnkZFjygRSDTqVl4BxJYgpBG62xhUr0r5D6uOxQ?e=iATCtC

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี