สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดี

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พินิติ รัตนานุกูล กรรมการพัฒนาการสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในโอกาสที่ได้เข็มเสมาคุณูปการ และประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 131 ปี

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี