สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สจด. ผนึก 3 สถานประกอบการ สร้างกำลังคนตอบโจทย์ตลาดแรงงาน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สจด. ผนึก 3 สถานประกอบการ สร้างกำลังคนตอบโจทย์ตลาดแรงงาน

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ 3 องค์กรชั้นนำระดับประเทศเพื่อสนับสนุน พัฒนา และดำเนินการด้านวิชาการ ได้แก่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และโรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ โดยมี ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดีร่วมเป็นพยาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชมภาพเพิ่มเติม
– บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Eihiy4gN_RZGr9-s4S_iXzQBT2hDlJbDDVWsgbCG0BpOVg?e=tx1byb

– บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EkZowwvlm2RFiK5yZD2LkscBGaP7BT9y_Tl_WZj7ZstDIg?e=iCG260

– โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/ErvlaYjXqCdDszl-vhGmVDMBKBaEiUapb3CH6z2WvGyrUA?e=KBv2wJ

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี