สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เข้าพบทูตไทยในสิงคโปร์

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เข้าพบทูตไทยในสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี และคณะ เข้าพบนายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูตไทย และภริยา ณ สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อหารือทางด้านวิชาการ โอกาสนี้สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์เลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่คณะ

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Eq8Ch9Ot6g1OmZXRWolspiEB73o0yVzkZaBxh8CPBcaULg?e=5QDmYF

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี