สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี ในโอกาสสำเร็จการศึกษา และรับพระราชทานปริญญาบัตรและเข็มวิทยฐานะ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ปีการศึกษา 2564 – 2565 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี