สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.กนิช บุณยัษฐิติ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.กนิช บุณยัษฐิติ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ในโอกาสสำเร็จการศึกษา
และรับพระราชทานปริญญาบัตรและเข็มวิทยฐานะ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ปีการศึกษา ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี