สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ Admission ประจำปีการศึกษา 2566

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เปิดแล้วรอบ Admission สมัครได้ตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช.ทุกสายการเรียน และ ปวส. ทุกสายการเรียน สามารถเทียบโอนได้ (ขึ้นอยู่กับรายวิชา) มีสิทธิ์มากมายดังนี้

– สามารถยื่นขอทุนค่าเทอม ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าหอพัก (หอใน) ได้
– มีหอพักของสถาบัน เดือนละ 1,200 บาท
– สถานศึกษาอยู่ในสำนักพระราชวัง สนามเสือป่า มีความปลอดภัยสูง
– รับนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ภาคใด บุคคลธรรมดาสามารถสมัครได้เลย
– สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า
– Smart Building เรียนเกี่ยวกับ ระบบไฟฟ้าในอาคาร ระบบปรับอากาศ ระบบสื่อสารเตือนภัย ระบบการจัดการพลังงาน (Solar Cells)
– ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม เรียนเกี่ยวกับ AI การออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ภาคอุตสาหกรรม การสื่อสารผ่านระบบ IoT การพัฒนาโปรแกรมควบคุมกระบวนการผลิต
– ระบบยานยนตไฟฟ้า (EV) เรียนเกี่ยวกับ ระบบการจัดเก็บพลังงานในแบตเตอรี่ ระบบการขับเคลื่อน การซ่อมบำรุงรถ EV ตามมาตรฐานสากล
—————————————————————-
คุณสมบัติรอบ Admission
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำ 2.00
—————————————————————-
ช่วงการรับสมัคร
รอบ Admission 7 – 13 พ.ค. 2566

สมัครตรงนี้เลย https://reg.cdti.ac.th/
*หมายเหตุ ผลการอนุมัติประเภททุนขึ้นอยู่กับความจำเป็นของแต่ละบุคคล

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี