สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานภายนอกชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจอาหาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 2 รายวิชา ได้แก่ วิชาการจัดการดำเนินงาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ วิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและการทำแผนธุรกิจ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยได้ไปศึกษาดูงานที่โรงงานบริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) และ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา ประสบการณ์และความรู้โดยตรงจากผู้ประกอบการตัวจริง

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี