สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญชวนบุคลากรสถาบันเข้าร่วม “โครงการคลินิกภาษา เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน”

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป และงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ ขอเชิญชวนบุคลากรสถาบันเข้าร่วม “โครงการคลินิกภาษา เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน” จำกัดจำนวน 15 คน เรียนทุกวันจันทร์ เวลา 15:30 น. – 16:30 น. ณ ห้องเรียน 5423 อาคาร 605 ชั้น 4 เริ่ม วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม เป็นต้นไป

บุคลากรที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านลิงค์ https://forms.gle/N343fzih52RDRVRT9

www.cdti.ac.th s 2375795 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ขอเชิญชวนบุคลากรสถาบันเข้าร่วม "โครงการคลินิกภาษา เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน" 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี