สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

CDTI ร่วมสัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วย ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 36 Thailand Safe@Work #36 ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างวัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2567 ในการนี้นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน โดยนายประสพชัย ยูวะเวส นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เป็นเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดและเยี่ยมชมบูธความปลอดภัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยในงาน Thailand Safe@Work #36 มีการสัมมนาวิชาการ การแสดงนิทรรศการและการสาธิตด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งกิจกรรมการประกวดและสาระบันเทิงด้านความปลอดภัยในการทำงาน และเมื่อวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะครู และบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกิจกรรมเข้าฟังสัมมนาวิชาการ ได้แก่ 1.ในหัวข้อการบรรยาย “การบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานที่เป็นปัจจุบันและทิศทางกฎหมายในอนาคต” 2.การเสวนาหัวข้อ “นโยบายและแผนการดำเนินงานสู่ความสำเร็จในการได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย ฯ” 3.ในหัวข้อการบรรยาย “โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมภัยใกล้ตัวคนทำงาน”และร่วมชมการแสดงนิทรรศการและการสาธิตด้านความปลอดภัยในการทำงาน ได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก สามารถนำมาเผยแพร่เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันและแก้ไขการประสบอันตรายจากการทำงาน อันส่งผลต่อการลดการประสบอันตรายและการบาดเจ็บของนักเรียน นักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในเวลาออกไปฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการและที่ทำงานได้ต่อไป ณ ฮอลล์ 11 – 12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ชาติภักดิ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี