สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการบริหารหอพัก นักเรียนนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารหอพักนักเรียนนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครั้งที่ 34 (9/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) พร้อมกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหอพักนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นการประชุมตามนโยบายสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อติดตาม รายงาน ชี้แจ้งความคืบหน้าการบริหารงานหอพักนักเรียนนักศึกษา และคัดเลือกนักเรียนและนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพัก ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี