สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เข้ารับแอลกอฮอล์ล้างมือพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 1,500 หลอด แก่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา การนี้หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้างาน และผู้แทน เข้ารับเจลพระราชทานหน้าหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี