สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.บวร ปภัสราทร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล รองอธิการบดี มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.บวร ปภัสราทร กรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ สถาบันคลังสมองของชาติ

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th 403916 0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
แสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.บวร ปภัสราทร 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี