สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรมเรียนรู้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งานกิจการหอพักนักเรียนนักศึกษาจัดกิจกรรมเรียนรู้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย แก่นักเรียนและนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักสถาบัน เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาโอนย้ายสิทธิรักษาพยาบาล และเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนด้านการดูแลตนเอง การแต่งกาย การพักอาศัยอย่างถูกสุขลักษณะ รวมถึงเทคนิคการปรับตัวอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมห้องและผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โครงการมีขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ณ หอพักนักเรียนนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี