สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

น้อมรำลึก “วันอานันทมหิดล”

นางวสุกานต์ ธีรภัทกร ที่ปรึกษาอธิการบดี พร้อมผู้แทนบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 พระโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องใน “วันอานันทมหิดล” ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณลานประทักษิณ ชั้นล่างมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ชาติภักดิ์/ข่าว

www.cdti.ac.th 20240609 034530454 ios สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
น้อมรำลึก “วันอานันทมหิดล” 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี