สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ร่วมหารือความร่วมมือทางการศึกษาด้านวิชาการ การพัฒนาภาษาอังกฤษในการทำงานของนักศึกษา CDTI ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วย ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล รองอธิการบดี ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ผศ.ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ และคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการทำความร่วมมือทางด้านวิชาการ ในเรื่องการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานของนักศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม โดยมี นางจันทริกา โชติกเสถียร ประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคล บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร และโดย ดร.ศุภลักษณ์ โกมารกุล ณ นคร ประธานห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเซ็นเตอฟอร์เฟสชั่นแนลแอสเซสเมนท์ (ประเทศไทย) CPA (Thailand) เป็นสถาบันภาษา พัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานสากลตัวแทนแต่ผู้เดียวในประเทศไทย ในการจัดแบบทดสอบTest of English for International Communication (TOEIC) และคณะ เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ โดยสรุปประเด็นสำคัญในการหารือได้ดังนี้ 1. การรับนักศึกษาประเทวิชาช่างอุตสาหกรรมฝึกงานที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้าทำงาน (เรียนคู่งาน) 2.ส่งบุคลากร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ภายในบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มาพัฒนาความรู้เพิ่มพูนทักษะวิชาชีพ กับทางสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (งานคู่เรียน) 3. การจัดโครงการ English Camp เพื่อพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยการหารือเกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องรับประทานอาหาร ชั้น 1 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชาติภักดิ์/ข่าว

www.cdti.ac.th line album .6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ร่วมหารือความร่วมมือทางการศึกษาด้านวิชาการ การพัฒนาภาษาอังกฤษในการทำงานของนักศึกษา CDTI ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี