สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างคอนเทนต์วิดีโอสั้น”

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร งานระบบกายภาพและโสตทัศนูปกรณ์ และงานบริหารทรพยากรมนุษย์และนิติกรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างคอนเทนต์วิดีโอสั้นสำหรับโซเชียลมีเดีย” โดยมี อ.นท พูนไชยศรี คณบดีคณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ และ อ.ดร.ประวีณมัย บ่ายคล้อย อาจารย์ประจำสถาบันกันตนา เป็นวิทยากรพิเศษ หลักสูตรครอบคลุมด้านทฤษฎีการผลิตสื่อ การวางแผน การคิดคอนเทนต์ และการฝึกปฏิบัติถ่ายคลิปวิดีโอสั้นสำหรับโซเชียลมีเดีย การนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม การอบรมมีขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2567 ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและสถาบันกันตนา

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี