สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ไชยวิทย์ ธนไพศาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์ ผาสุข และผู้แทนบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ บัตรถวายพระพร และเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย หน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพร ณ อาคารรับรอง พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี