สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

CDTI ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันประกอบอาหาร รายการ Thaifex Ultimate Chef Challenge 2024

ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วย นางจุฬาลักษณ์ คุปตรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และบุคลากรสถาบัน ฯ ร่วมงานและเป็นกำลังใจเชียร์นักศึกษา ในการแข่งขันประกอบอาหาร ระดับนานาชาติ Thaifex Ultimate Chef Challenge 2024เพื่อเฟ้นหาสุดยอดเชฟระดับมืออาชีพและเยาวชน โดยใช้มาตรฐานการแข่งขันระดับโลก ในงาน “THAIFEX-ANUGA ASIA 2024” ในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2567 ถือเป็นงานแสดงสินค้าด้านอาหารชั้นนำของเอเชีย เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน ผู้ที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่มทั้งในและต่างประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 10 ประเทศ ทั้งนี้นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาได้เข้าร่วมแข่งขันหลายประเภท โดยได้รับความชื่นชมสร้างความภาคภูมิใจอย่างมาก รับรางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล และทุนการศึกษา ดังต่อไปนี้

1. ผู้เข้าแข่งขันรุ่นเยาวชน

1.1 นายเผดิมยศ แก้วชาญศิลป์ นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ

– รายการ Main Couse Seafood Challenge รางวัลระดับ 92 คะแนน เหรียญทอง

– รายการ Main Couse Duck Challenge รางวัลระดับ 94 คะแนน เหรียญทอง

– รายการ Classic Thai Cuisine รางวัลระดับ 80.33 คะแนน เหรียญเงิน

– รายการ Asian Curry Challenge รางวัลระดับ 75 คะแนน เหรียญทองแดง

– รายการ Main Couse Beef Challenge รางวัลระดับ 78 คะแนน เหรียญทองแดง

– รายการ Pasta Challenge รางวัลระดับ คะแนน เหรียญทองแดง

– รายการ AEC Cuisine Culinary Challenge รางวัลระดับ คะแนน เหรียญทองแดง

– รายการ Asian Rice and Noodle Challenge รางวัลระดับ คะแนน เหรียญทองแดง

1.2 นายจิณณะ กระต่ายทอง นักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 สาขาอาหารและโภชนาการ

– รายการ Asian Rice and Noodle Challenge รางวัลระดับ 66 คะแนน Diploma


2. รายการรุ่นบุคคลทั่วไป ประเภทขนมหวาน

2.1 นายชัยภัทร ธนพลไพศาล นักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 สาขาอาหาและโภชนาการ ระบบทวิภาคี

– รายการ Western Plate Dessert รางวัลระดับ 63.75 คะแนน Diploma

– รายการ Petite Four รางวัลระดับ 71.33 คะแนน เหรียญทองแดง


3. รายการรุ่นบุคคลทั่วไป

3.1 นายเผดิมยศ แก้วชาญศิลป์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ

– รายการ 6 Different Type Tapas รางวัลระดับ 61 คะแนน Diploma


4. รายการบุคคลทั่วไป

รายการ Asian Gourmet Challenge (AGC) ประเภททีม 3 คน

4.1 ทีมที่ 1 รางวัล เหรียญทอง 94 คะแนน

– นางสาวเบญญาภา วิจิตรบรรหาญ ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 รุ่นปีการศึกษา 2566 สาขาอาหารและโภชนาการ (ระบบทวิภาคี)

– นางสาววธูศิริ จับมณี ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 สาขาอาหารและโภชนาการ (ระบบทวิภาคี)

– นางสาวมุกดามาศ วิเชียรศรี ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 สาขาอาหารและโภชนาการ (ระบบทวิภาคี)

4.2 ทีมที่ 2 รางวัล เหรียญทองแดง 71 คะแนน

– นายณัฎฐภูมิ กระแสร์ฉาย ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 สาขาอาหารและโภชนาการ (ระบบทวิภาคี)

– นายพลวัต อรัญยถาวร ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 สาขาอาหารและโภชนาการ (ระบบทวิภาคี)

– นายชัยภัทร ธนพลไพศาล ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 สาขาอาหารและโภชนาการ (ระบบทวิภาคี)


5. รางวัล THE BEST AWARD คะแนนสูงสุดในรายการนั้น ดังนี้

5.1 นายเผดิมยศ แก้วชาญศิลป์ นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ

– รายการ Mian Couse Seafood Challenge รุ่นเยาวชน ได้รับคะแนนสูงสุด 92 คะแนน

– รายการ Mian Couse Duck Challenge รุ่นเยาวชน ได้รับคะแนนสูงสุด 94 คะแนน

5.2.รายการ Asian Gourmet Challenge (AGC) ประเทศทีม รุ่นบุคคลทั่วไป ได้รับคะแนนสูงสุดในรายการ 94 คะแนน

– นางสาวเบญญาภา วิจิตรบรรหาญ ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 รุ่นปีการศึกษา 2566 สาขาอาหารและโภชนาการ (ระบบทวิภาคี)

– นางสาววธูศิริ จับมณี ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 สาขาอาหารและโภชนาการ (ระบบทวิภาคี)

– นางสาวมุกดามาศ วิเชียรศรี ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 สาขาอาหารและโภชนาการ (ระบบทวิภาคี)
ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณการช่วยเหลือจากทีมสนับสนุนเป็นอย่างดีตลอดการแข่งขัน
ได้แก่ ครูภาณุพงศ์ สวัสดิ์ทัศน์ ผู้ฝึกซ้อมกำกับดูแล คณะครู และบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

และนายพรินทร์ธร เครือแก้ว ณ ลำพูน นักศึกษา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 สาขาอาหารและโภชนาการ
นางสาวชมพูนุท พุฒิชาติ นักศึกษา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 สาขาอาหารและโภชนาการ
นายณภัทธ เลิศสินธุ์ภักดี นักศึกษา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 สาขาอาหารและโภชนาการ
นางสาวพัฒน์นรี จำปาทอง นักศึกษา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 สาขาอาหารและโภชนาการ
นางสาวพิณทอง คงปาน นักศึกษา ระดับ ปวส. ชั้นที่ 1 สาขาอาหารและโภชนาการ
นางสาวณัฐรดา บุญรอดอยู่ นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2 สาขาอาหารและโภชนาการ


เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ชาติภักดิ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี