สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร”

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 – 14.30 น. วิทยทรัพยากร (ห้องสมุด) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร” โดย อาจารย์ผดุงรัตน์ ปรองพิมาย คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม ในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams Meeting) วิทยากรได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้ทดลองนำโซล่าเซลล์มาใช้กับการเกษตรที่ได้ทำอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการนำไฟมาใช้กับกล้องวงจรปิด เพื่อตรวจสอบพืช สวน ไร่ นา สัตว์เลี้ยง หรือนำไฟไปใช้ในการปั๊มนำ ไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟไล่ยุง พร้อมทั้งได้แนะนำวิธีการเลือกซื้ออุปกรณ์โซล่าเซลล์

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี