สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “โซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตร”

ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “โซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตร”
โดย อาจารย์ผดุงรัตน์ ปรองพิมาย คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม ในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams Meeting) ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 – 14.30 น. ถ่ายทอดความรู้ 45 นาที
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 15 นาที ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 2 อาคาร 604


ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/AhGGsLjXew81hYpS8

www.cdti.ac.th km300567 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ "โซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตร" 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี