สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 สำนักพระราชวังจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม การนี้ พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร บุคลากรสถาบัน ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯ และผู้แทนโรงเรียนจิตรลดา ร่วมปลูกไม้พร้อมรับมอบพันธุ์ไม้ที่ระลึก ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th img 3491 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี