สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ และคณาจารย์ ให้การต้อนรับนางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และคณะ ในโอกาสร่วมเสวนาระดมความคิดเห็น เรื่อง “มาตรฐานและความปลอดภัยในการใช้งานและทำงานกับยานยนต์ไฟฟ้าที่มีระบบไฟฟ้าแรงดันสูง” เพื่อหาแนวทางสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยต่อไฟฟ้าแรงดันสูง และกำหนดกรอบการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนทางด้านยานยนต์ไฟฟ้าให้ตรงกับความต้องการในการปฏิบัติงานของภาคอุตสาหกรรม โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมุ่งเป้าในการเป็นศูนย์กลางการให้ความรู้ด้านยานยนต์ EV ที่มีความปลอดภัยแก่ประชาชน การเสวนามีขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ

ชาติภักดิ์/ข่าว

www.cdti.ac.th ev img 1162 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
เสวนาความปลอดภัยในยานยนต์ EV 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี