สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

CDTI ร่วมใจไปด้วยกัน

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ ร่วมกับงานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กรจัดโครงการ “CDTI ร่วมใจไปด้วยกัน” เพื่อชี้แจงการทิศทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สถาบัน และเสริมสร้างความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแก่บุคลากร ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ มาริส รีสอร์ท จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี การนี้รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณพา พรหมบุญ อธิการบดี กล่าวเปิดโครงการและบรรยายภาพรวมสถาบันอุดมศึกษา และกลยุทธ์ เป้าหมายของสถาบันเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ทั้งในด้านพันธกิจ โครงสร้างองค์กร กระบวนการคุณภาพ และกลไกการขับเคลื่อน จากนั้นบรรยายพิเศษโดยรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์ ผาสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค และดำเนินกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ อาทิ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กีฬาสีสัมพันธ์ ประกาศผลการแข่งขันกีฬาสีบุคลากรสถาบัน ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร และเยี่ยมชมวิหารเซียน

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี