สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

CDTI ร่วมโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ สถาบัน Tanaka Educational Group ประเทศญี่ปุ่น

นางจุฬาลักษณ์ คุปตรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นางสาวหนึ่งฤทัย วงษ์ศรีนาค ครูประจำวิชาอาหารและโภชนาการ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 17 คน เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่นระหว่าง สถาบัน Kokusai Confectionery College (KCC) สังกัด Tanaka Educational Group (TEG) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 20 – 27 พฤษภาคม 2567 เป็นเวลา 8 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทย เช่น ทักษะการทำอาหารไทย สาธิตมวยไทย เป็นต้น ตามแบบอย่างความเป็นจิตรลดา ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นต่อไป เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ สถาบัน Tanaka Educational Group (TEG) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น


ชาติภักดิ์ / ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี