สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญบุคลากรสถาบัน เข้ารับฟังการเสวนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน หัวข้อ “ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติตนในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา”

ขอเชิญบุคลากรสถาบัน เข้ารับฟังการเสวนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน หัวข้อ “ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติตนในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา” วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13:30 – 15:30 น. ณ ห้องประชุมเทพรัตนพิทยากร ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

www.cdti.ac.th messageimage 1715056200748 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ขอเชิญบุคลากรสถาบัน เข้ารับฟังการเสวนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน หัวข้อ “ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติตนในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา” 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี