สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สจด. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2567 บุคลากร นักศึกษาและนักเรียนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมกิจกรรมจิตอาสา แจกอาหารกลางวันและสิ่งของพระราชทานแก่เยาวชน ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีและสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี