สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สจด. จัดรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ต้อนรับปีใหม่ไทย

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจัดกิจกรรมสงกรานต์ คลายร้อน ต้อนรับปีใหม่ไทย เพื่อสืบสานประเพณีไทยในเทศกาลสงกรานต์ การนี้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีกล่าวอวยพร และนำคณะผู้บริหาร บุคลากรสรงน้ำพระพุทธรูป จากนั้นบุคลากร นักศึกษาและนักเรียนร่วมรดน้ำดำหัวผู้บริหารและบุคลากรอาวุโสสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และถ่ายภาพหมู่ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th img 8965 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
สจด. จัดรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ต้อนรับปีใหม่ไทย 7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี