สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาางปัญญา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาางปัญญk ผลงานวิจัย: เครื่องมือบำรุงรักษาปั๊มน้ำในบ่อบำบัดน้ำเสียแบบเคลื่อนที่ อนุสิทธิบัตรเลขที่ 23389 ออกให้ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2567 คณะผู้วิจัย อ.ผดุงรัตน์ ปรองพิมาย รศ.ดร.ปรีชา กอเจริญ อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายธนพนธ์ ใกล้ชิด และนายนฤเบศร์ ยิ่งเจริง นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

www.cdti.ac.th s 13221972 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ผลงานวิจัยได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาางปัญญา 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี