สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาและนักเรียน ร่วมงาน “สงกรานต์ คลายร้อน ต้อนรับปีใหม่ไทย”

ขอเชิญคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาและนักเรียน ร่วมงาน “สงกรานต์ คลายร้อน ต้อนรับปีใหม่ไทย” สรงน้ำพระ รับพร รดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารและบุคลากรอาวุโส วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ลานชั้น 1 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ

www.cdti.ac.th 67.2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ขอเชิญคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาและนักเรียน ร่วมงาน “สงกรานต์ คลายร้อน ต้อนรับปีใหม่ไทย” 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี