สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีกับ นายนฤมิต ฤทธิกุล นักศึกษาสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ในแข่งขันรายการปั่นจักรยาน

การแข่งขันกีฬาภายนอก หน่วยกีฬาและนันทนาการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ขอแสดงความยินดีกับ นายนฤมิต ฤทธิกุล นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ทวิภาคี) ได้เข้าร่วมแข่งขันประเภทการแข่งขันรายการปั่นจักรยาน ระยะทางรวม 100 กิโลเมตร โดยได้รับรางวัลอันดับที่ 12 จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 1,859 คน ใช้เวลาทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง 19 นาที ใช้ความเร็วเฉลี่ย 43 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในรายการปั่นจักยานใจเกินร้อย เมืองเจดีย์ใหญ่ มอเตอร์เวย์ครั้งที่ 1 “KING OF MOTORWAY NAKHONPATHOM M81” จังหวัดนครปฐม เมื่วันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม 2567

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี