สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีนักเรียน CDTI ได้ อันดับที่ 14 จากการผ่านรอบคัดเลือกเข้าแข่งขันในรอบ 30 ทีมสุดท้าย รอบชิงชนะเลิศประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีนักเรียน CDTI ได้ อันดับที่ 14 จากการผ่านรอบคัดเลือกเข้าแข่งขันในรอบ 30 ทีมสุดท้าย รอบชิงชนะเลิศประจำปี 2567 ชิงถ้วยพระราชทาน สาขางานจักรยานยนต์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา ระดับชาติ พ.ศ. 2566

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ส่งตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ พ.ศ. 2566 กลุ่มกรุงเทพมหานคร จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ผู้ผลิต และจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า จากการแข่งขันประเภทการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ นาย วงศกร เกตุเส็ง นักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาช่างยนต์ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นักเรียนสามารถทำคะแนนได้ 90.96% เป็นเกณฑ์เหรียญทอง อันดับที่ 5 ได้เป็นตัวแทนระดับภาคกลางกรุงเทพ ฯ และปริมณฑลเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศประจำปี 2567 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีรายละเอียดการแข่งขัน ดังนี้


สถานีที่ 1 งานตรวจเช็กระยะห่างวาล์วและคำนวณเปลี่ยนชิมวาล์วเครื่องยนต์ YZF-R3
สถานีที่ 2 งานถอด-ประกอบ ชุดฝาสูบเสื้อสูบและลูกสูบ เครื่องยนต์ YAMAHA NMAX
สถานีที่ 3 งานบำรุงรักษาชุดคลัทช์ เครื่องยนต์ YAMAHA YZF-15
สถานีที่ 4 งานบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ YAMAHA FINN
สถานีที่ 5 วิเคราะห์ปัญหาระบบหัวฉีดเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ YAMAHA GRAND FILANO
สถานีที่ 6 ภาคทฤษฎีพื้นฐานรถจักรยานยนต์ และการคำนวณ


ในการนี้มีทีมที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคทั้งหมด 82 ทีม ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันในรอบ 30 ทีมสุดท้าย ผลการแข่งขันโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพได้ อันดับที่ 14 ได้คะแนน 90.96 คะแนน จากทั้งหมด 30 สถานศึกษา โดยมี ว่าที่ไมตรี ถาวรสิน ครูอนุชา ไชยสวัสดิ์ และครูวรรณกร ชมชื่น ครูประจำสาขาวิชาช่างยนต์ ครูผู้ดูแลฝึกซ้อม และนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน เมื่อวันพุธที่ 27 – วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 – 21.00 น. ณ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ


ชาติภักดิ์/ข่าว

www.cdti.ac.th 3413837 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี