สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และกิจกรรมจิตอาสา

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และวันสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร อาจารย์ ครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล การนี้อธิการบดีเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์ คณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีสงฆ์โดยพระสงฆ์จำนวน 10 รูปจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร จากนั้นบุคลากร นักศึกษาและนักเรียนทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดรอบโบสถ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร และกิจกรรม 5 ส บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมมหาจักรีวิทยประสิทธิ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี