สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สจด. ลงพื้นที่บึงกาฬ จัดโครงการวิจัยวัฒนธรรมชุมชน

ดร.อรอุมา นาทสีทา ดร.ตฤษณา โสรัจจ์ และอาจารย์จิระศักดิ์ อัจฉริยยศ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไปสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ลงพื้นที่จัดโครงการวิจัยวัฒนธรรมชุมชน: กรณีศึกษาการพัฒนาลายผ้าไหมด้วยทุนวัฒนธรรมชุมชน ชุมชนบ้านโนนแก้ว ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ เพื่อพัฒนาลายผ้าไหมให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมของชุมชนบ้านโพนทอง และสัมภาษณ์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าไหมและทุนทางวัฒนธรรมในชุมชนกับผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชนและกลุ่มอาชีพ เมื่อระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2567 ณ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี